Goede doel 2024

VECOZO werkt niet alleen aan kostenbesparing in de zorg, maar draagt ook graag een steentje bij aan een betere wereld. Om die reden zetten we ons elk jaar in voor een goed doel. De gekozen doelen hebben een lokaal/regionaal karakter en hebben ook altijd een link met zorg. Ons goede doel voor 2024 is Allemans.

Iedereen heeft een talent. Maar helaas heeft niet iedereen dezelfde kansen. Allemans is er voor alle gepassioneerde, ondernemende Tilburgers die wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken bij het realiseren van hun dromen. Voor nieuwkomers, schoolverlaters, mensen met een onzichtbare rugzak, startende ondernemers en buurtbewoners.

Jij wilt vooruit en hebt het idee, de kennis en de vaardigheden maar niet de juiste papieren of randvoorwaarden. Allemans biedt de ruimte en faciliteiten en brengen professionals, lokale ondernemers en buurtbewoners met je in contact. Delen, leren en verbinden staan centraal.

Een aantal voorbeelden van projecten die door Allemans gerealiseerd zijn:

  • Talentprogramma Lionel

Een leven met liefde en aandacht – zonder geweld – is belangrijk voor een kind om zich op een gezonde manier te ontwikkelen. Als ondertekenaar van de VN-verdragen voor vluchtelingen en voor kinderrechten hebben we hierin als land een grote verantwoordelijkheid. Toch wijst onderzoek uit dat jongeren die als minderjarige in hun eentje naar Nederland gevlucht zijn, zich onvoldoende ontwikkelen naar zelfredzame, veerkrachtige en mentaal gezonde volwassenen.

Door in een vroeg stadium niet alleen in te zetten op het aanleren van de Nederlandse taal maar ook te investeren in identiteit- en talentontwikkeling zou dit mogelijk voorkomen kunnen worden. Allemans en Ellis Pruijn Creatieve Coaching ontwikkelden daarom het programma Lionel, gericht op minderjarige jongeren die in hun eentje gevlucht zijn uit een oorlogssituatie. Aan de hand van een divers aanbod aan activiteiten wil Allemans een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden en toekomstperspectief van deze kwetsbare jongeren. Van april 2024 tot de zomervakantie komt een nieuwe groep wekelijks naar Allemans om het programma te volgen.

  • Community moestuin

Allemans heeft een deel van de tuin ingericht als community moestuin. Een vruchtbaar stuk grond waar allerlei groepen op vaste momenten welkom zijn om te leren van de natuur, over zichzelf en van elkaar. Wekelijks komt er een schoolklas moestuinieren en de community moestuin is ook onderdeel van het talentprogramma Lionel. Ook buurtbewoners en vrijwilligers van de volkstuinvereniging helpen een handje mee om de community moestuin mee te onderhouden.

  • Artist in residence

Om als (beginnend) kunstenaar een creatief idee tot uitvoering te kunnen brengen, is ruimte nodig. In de letterlijke zin van het woord, een plek, maar ook in figuurlijke zin: ruimte in je hoofd. Omdat kunst, net als samen koken of tuinieren, zo verbindend werkt, biedt Allemans haar ruimte aan als atelierruimte. Voor een werkperiode van 4 maanden krijgen steeds wisselende kunstenaars de mogelijkheid om zich te laten inspireren door de rust en ruimte van de natuurlijke omgeving. 

VECOZO werkt niet alleen aan kostenbesparing in de zorg, maar draagt ook graag een steentje bij aan een betere wereld. Om die reden zetten we ons elk jaar in voor een goed doel. De gekozen doelen hebben een lokaal/regionaal karakter en hebben ook altijd een link met zorg. Ons goede doel voor 2023 is de Tilburgse Speelgoedbank. 

Eind 2022 hebben VECOZO-collega’s € 8.729,- opgehaald voor Vanzelfsprekend!?, de stichting voor jonge mantelzorgers. Vanzelfsprekend!? kan met dit bedrag extra activiteiten organiseren voor de jonge mantelzorgers die zij vanuit de stichting begeleiden.