Privacy statement ‘Werken bij VECOZO’

Solliciteer je naar een functie bij VECOZO? Dan verstrek je persoonsgegevens aan ons. VECOZO verwerkt en beveiligt deze persoonsgegevens op een zorgvuldige manier. Daarbij houdt VECOZO zich aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) daaraan stelt. 

Verwerking persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens verwerken we uitsluitend in het kader van activiteiten die verband houden met de sollicitatieprocedure. Bijvoorbeeld voor de beoordeling van je CV. Maar uiteraard ook om  je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen of om telefonisch contact met je op te kunnen nemen. Alleen geautoriseerde medewerkers van de afdeling Human Resources (HR) hebben toegang tot jouw gegevens én medewerkers die betrokken zijn bij de vacature. 

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • titulatuur
 • voorletters
 • voornaam
 • voorvoegsel
 • achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • alle gegevens zoals door jou opgenomen in jouw CV en motivatiebrief

We kunnen jouw gegevens laten verwerken door een partij die namens VECOZO een assessment of een screening uitvoert. Wij blijven in dit geval verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.

Gegevens bewaren

Wat doen we met je gegevens na afronding van de sollicitatieprocedure? 

 • Leidt je sollicitatie tot een vast dienstverband, dan nemen we je gegevens op in ons personeelsbestand. 
 • Leidt je sollicitatie niét tot een dienstverband, dan bewaren we jouw persoonsgegevens maximaal 4 weken, gerekend vanaf de datum afronding sollicitatieprocedure. 
 • Geef je ons toestemming om na afsluiting van de sollicitatieprocedure jouw gegevens ‘in portefeuille’ te houden, dan bewaren we jouw gegevens maximaal 1 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Dit kan voor zover de wet en/of de wettelijke bewaartermijnen dit toelaten. Stuur hiervoor een mail naar de functionaris gegevensbescherming van VECOZO: fg@vecozo.nl. Binnen 4 weken ontvang je van ons een reactie.

Vraag of klacht?

VECOZO besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van dit Privacy statement. Voor ons staat voorop dat de informatie correct, actueel en duidelijk moet zijn en dat toegankelijkheid tot informatie zoveel mogelijk is gewaarborgd. Heb je vragen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Stuur dan een mail naar de functionaris gegevensbescherming van VECOZO: fg@vecozo.nl.

Wijziging privacy statement

VECOZO besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van dit Privacy statement. Toch kan het voorkomen dat wij genoodzaakt zijn om dit Privacy statement te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat wet- en regelgeving hierom vraagt. 

Op deze pagina is altijd de meest recente versie van ons Privacy Statement gepubliceerd. 

Versienummer: 1.5
Versiedatum: 29 januari 2020

cy statement ‘Werken bij VECOZO’ 

Solliciteer je naar een functie bij VECOZO? Dan verstrek je persoonsgegevens aan ons. VECOZO verwerkt en beveiligt deze persoonsgegevens op een zorgvuldige manier. Daarbij houdt VECOZO zich aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) daaraan stelt.  

 

Verwerking persoonsgegevens 

Jouw persoonsgegevens verwerken we uitsluitend in het kader van activiteiten die verband houden met de sollicitatieprocedure. Bijvoorbeeld voor de beoordeling van je CV. Maar uiteraard ook om  je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen of om telefonisch contact met je op te kunnen nemen. Alleen geautoriseerde medewerkers van de afdeling Human Resources (HR) hebben toegang tot jouw gegevens én medewerkers die betrokken zijn bij de vacature.  

 

Het gaat om de volgende persoonsgegevens: 
- titulatuur 

- voorletters 

- voornaam 

- voorvoegsel 

- achternaam 

- geslacht 
- adresgegevens 

- geboortedatum 
- telefoonnummer 

- e-mailadres 

- alle gegevens zoals door jou opgenomen in jouw CV en motivatiebrief 

 

We kunnen jouw gegevens laten verwerken door een partij die namens VECOZO een assessment of een screening uitvoert. Wij blijven in dit geval verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. 
 

Gegevens bewaren 

Wat doen we met je gegevens na afronding van de sollicitatieprocedure?  

Leidt je sollicitatie tot een vast dienstverband, dan nemen we je gegevens op in ons personeelsbestand.  

Leidt je sollicitatie niét tot een dienstverband, dan bewaren we jouw persoonsgegevens maximaal 4 weken, gerekend vanaf de datum afronding sollicitatieprocedure.  

Geef je ons toestemming om na afsluiting van de sollicitatieprocedure jouw gegevens ‘in portefeuille’ te houden, dan bewaren we jouw gegevens maximaal 1 jaar. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Dit kan voor zover de wet en/of de wettelijke bewaartermijnen dit toelaten. Stuur hiervoor een mail naar de functionaris gegevensbescherming van VECOZO: fg@vecozo.nl. Binnen 4 weken ontvang je van ons een reactie. 

 

Vraag of klacht? 

VECOZO besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van dit Privacy statement. Voor ons staat voorop dat de informatie correct, actueel en duidelijk moet zijn en dat toegankelijkheid tot informatie zoveel mogelijk is gewaarborgd. Heb je vragen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Stuur dan een mail naar de functionaris gegevensbescherming van VECOZO: fg@vecozo.nl. 

 

Wijziging privacy statement 

VECOZO besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van dit Privacy statement. Toch kan het voorkomen dat wij genoodzaakt zijn om dit Privacy statement te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat wet- en regelgeving hierom vraagt.  

 

Op deze pagina is altijd de meest recente versie van ons Privacy Statement gepubliceerd.  

 

Versienummer: 1.5 

Versiedatum: 29 januari 2020